Inwestycje

  • Posiedzenie Rady Golubsko-Dobrzyńskiego Klastra Energii

Posiedzenie Rady Golubsko-Dobrzyńskiego Klastra Energii

9 listopada w świetlicy wiejskiej w Białkowie odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Golubsko-Dobrzyńskiego Klastra Energii, który został powołany 25 października br.

Tym samym powołany przez sześć podmiotów (Gmina Golub-Dobrzyń, Miasto Golub-Dobrzyń, Gmina Dębowa Łąka, Gmina Bobrowo, Gmina Radomin, Stowarzyszenia PROSUMENT Klaster Odnawialnych Źródeł Energii) klaster rozpoczął swoją działalność.

Podczas obrad przyjęto Regulamin Rady Klastra oraz wybrano Przewodniczącego Rady i Koordynatora Klastra. Przewodniczącym jednogłośnie wybrany został Wójt Gminy Golub-Dobrzyń Marek Ryłowicz, natomiast koordynatorem Stowarzyszenie PROSUMENT Klaster Odnawialnych Źródeł Energii reprezentowane przez Prezesa Zarządu Michała Szczepańskiego.

Członkowie klastra ustalili również termin kolejnego spotkania i plan działań na kolejny okres dot. m.in. włączenia przedsiębiorców z terenu powyższych gmin, którzy będą mieli możliwość zostać członkami partnerskimi klastra. 

W związku z trudną sytuacją energetyczną w kraju Gmina Golub-Dobrzyń podjęła już kilka lat temu działania zmierzające do utworzenia klastra energii, który pozwoli stronom na wytwarzanie i równoważenie zapotrzebowania, dystrybucji i obrotu energią z odnawialnych źródeł energii w ramach sieci dystrybucyjnej na obszarze  działania.

Obecnie czekamy na regulacje prawne, które dadzą możliwość podjęcia kolejnych kroków.

drukuj (Posiedzenie Rady Golubsko-Dobrzyńskiego Klastra Energii)

  • autor: Patryk Skorski, data: 2022-11-10
  • Posiedzenie Rady Golubsko-Dobrzyńskiego Klastra Energii
  • Posiedzenie Rady Golubsko-Dobrzyńskiego Klastra Energii

Wstecz