Inwestycje

  • Wręczenie umowy (zdjęcie www.lgddolinadrwecy.org.pl)

Umowy na aktywizację społeczno-zawodową podpisane

20 lipca Wójt Gminy Marek Ryłowicz oraz Skarbnik Iwona Górska podpisali umowy o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” pn. „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Dolina Drwęcy”” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Umowy wręczono 22 lipca w świetlicy wiejskiej w Klonowie (gmina Zbójno). Gmina Golub-Dobrzyń w ramach podpisanych umów zrealizuje dwa projekty – „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Golub-Dobrzyń ze szczególnym uwzględnieniem sołectw Sokołowo i Sokoligóra” oraz „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Golub-Dobrzyń ze szczególnym uwzględnieniem sołectw Gajewo i Ostrowite”.

Projekty o wartości 157 984,74 zł każdy zostaną dofinansowane w wysokości 95%, tj. 150 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego . W ramach realizacji projektów zaplanowano, m.in. 
- poradnictwo zawodowe grupowe oraz indywidualne, 
- szkolenia zawodowe dla 15 uczestników projektu (każdy z projektów), 
- warsztaty z rękodzieła, 
- warsztaty florystyczne, 
- warsztaty z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej, 
- warsztaty z savoir-vivre, 
- poradnictwo prawne, 
- spotkanie z przedsiębiorcami, 
- poradnictwo z psychologiem,  
- spotkania integracyjne.

Termin realizacji projektów to 01.03.2022 r. - 30.09.2022 r.

  • autor: Patryk Skorski, data: 2021-07-27

Wstecz