Inwestycje

  • Podpisanie umowy z wykonawcą

Podpisano umowę na budowę dróg gminnych w Zarębie, Sokołowie, Macikowie i Ostrowitem

23 listopada Wójt Marek Ryłowicz oraz Skarbnik Iwona Górska podpisali umowę z wykonawcą na realizację projektu budowy trzech dróg gminnych. Inwestycja obejmie budowę drogi w Zarębie i Sokołowie, przebudowę drogi gminnej nr 110261C w Macikowie oraz modernizację drogi gminnej na dz.nr 290 w Ostrowitem.

Proces wyłonienia wykonawcy rozpoczął się od otwarcia ofert w dniu 8 listopada. Pięciu wykonawców złożyło swoje propozycje przed upływem określonego terminu. Spośród nich Zakład Drogowo Budowlany Rogowo Mariusz Wilczyński Spółka Komandytowa z Rogowa przedstawił najkorzystniejszą ofertę, ustalając cenę na 3 868 228,17 zł.

Przypomnijmy, że inwestycja przewiduje budowę jezdni o długości 1630 m w miejscowościach Zaręba i Sokołowo. Początek projektowanego odcinka drogi zlokalizowany jest na końcu istniejącej nawierzchni bitumicznej w miejscowości Zaręba, a kończy się w miejscowości Sokołowo na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2127C Golub-Dobrzyń – Dulsk – Radomin (przedłużenie ul. Sokołowskiej).

W Macikowie natomiast przebudowana zostanie droga o długości 999 m, łącząca Macikowo z drogą powiatową nr 2125C Paliwodzizna – Macikowo – Węgiersk. To istotny krok w poprawie infrastruktury w bezpośrednim sąsiedztwie budynku świetlicy w Macikowie. 

W Ostrowitem, projekt obejmuje odcinek o długości 318 m, łączący miejscowość z drogą powiatową nr 2111C Ostrowite – Skępsk – Golub-Dobrzyń. W otoczeniu tej drogi znajduje się Zespół Szkolno-Przedszkolny oraz kompleks boisk i budynków Orlik.

Wykonawca na realizację zadania ma 5 miesięcy. Inwestycja możliwa dzięki pozyskanemu przez Gminę dofinansowaniu ze środków na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. To wsparcie jest objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość dofinansowania wynosi 63,63% kosztów kwalifikowanych.

Podpisanie umowy z wykonawcą stanowi krok w stronę poprawy infrastruktury lokalnej, przyczyniając się do wzrostu komfortu życia mieszkańców.

 

  • autor: Patryk Skorski, data: 2023-11-24

Wstecz