Informacje Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)

  • Logo KRUS

Informacja o nowej obowiązującej stawce odsetek za zwłokę

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 2022 r., od dnia 9 czerwca 2022 r. obowiązuje nowa stawka odsetek za zwłokę w wysokości 15% kwoty zaległości w stosunku rocznym. Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy

drukuj (Informacja o nowej obowiązującej stawce odsetek za zwłokę)

  • autor: Patryk Skorski, data: 2022-06-21

Wstecz